Wonen, welzijn en zorg

Mensen willen als er beperkingen ontstaan door ziekten of ouderdom vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente moeten ervoor zorgen dat dat ook zolang mogelijk kan. Dit is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente zorgt voor alle hulp die daarbij nodig is.

Nieuwe woonvormen, langer thuis wonen
Vergrijzing vraag nieuwe woon-zorg visie
Toename mantelzorgvragers
Naar een inclusieve samenleving

WMO

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is geregeld dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. De gemeente zorgt voor alle hulp die daarbij nodig is. Denk hierbij aan:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermende woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn
  • aanpassingen in de huidige woning
  • meeblijven doen of gaan doen bij activiteiten

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan