Waarom een adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Asten is onafhankelijk en vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. De Adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met kennis en ervaring in verschillende onderdelen op sociaal gebied.

Waarom een Adviesraad Sociaal Domein Asten?

Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Daarom werden in de afgelopen jaren in bijna alle gemeenten Participatieraden geïnstalleerd, zo ook in onze gemeente Asten.

De landelijke overheid heeft per 1 januari 2015 een aantal sociale taken overgedragen aan alle gemeenten. Deze sociale taken vallen nu onder het Sociaal Domein. Participatieraden verdwenen en Adviesraden Sociaal Domein werden in het leven geroepen. 

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad Sociaal Domein communiceert dan ook met het college van B&W. De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. In de verordening Adviesraad Sociaal Domein is geregeld dat de Adviesraad gevraagd én ongevraagd advies kan geven.
Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is erop toe te zien dat de belangen worden behartigd van inwoners van Asten die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit doet de Adviesraad door de gemeente te adviseren over bestaand en nieuw beleid.

De afgelopen jaren vonden er veel veranderingen plaats. De uitvoering van zorg werd een taak van de gemeente en tegelijk moest er bezuinigd worden.
We zijn verwend geweest en moeten gaan inleveren, maar hoe? We willen graag behouden wat we verworven hebben, maar dat kan vaak niet meer.
Er wordt meer en meer een beroep gedaan op de bewoners zelf, de inwoners moeten zelf verantwoording nemen.
Dit is een ontwikkeling die nog vorm moet krijgen. We moeten sámen gaan zorgen, samen een nieuwe zienswijze gaan opbouwen waarin we anders gaan denken.
De Coronatijd heeft deze ontwikkeling vooruit gestuwd; we kijken weer meer naar de ander, we steken meer onze handen uit en helpen.
Deze richting moeten we vasthouden willen we een gezonde toekomst voor ons allen krijgen in ons Asten.

Samen kunnen we meer! Dus deel jullie ervaringen en wij gaan ons best doen!

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan