Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren daarbij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor consultatiebureaus, voor goede huisvesting van scholen, het organiseren van toegang tot jeugdhulp en het sluiten van contracten met aanbieders die jeugdhulp of jeugdbescherming leveren.

Zorg voor de jeugd
Preventie
Integrale aanpak
Bekostiging effectieve jeugdhulp

Waar lopen we tegenaan....

De decentralisaties hadden zowel een financiële als een ideële motivatie. Bij de financiële motivatie ging het om bezuinigingen op de stijgende uitgaven voor de gezondheidszorg, die een steeds groter deel van het nationaal inkomen in beslag nam. Bij de ideële motivatie stonden het versterken van de eigen regie, maatwerk en vroegtijdige ondersteuning centraal. Maar in de praktijk stijgen de uitgaven voor de jeugdzorg en denken instellingen nog vaak vanuit de beperkingen van burgers en hun eigen aanbod. Instellingen hebben belang bij zoveel mogelijk cliënten. De perverse prikkels in het financieringssysteem belonen instellingen die meer diensten leveren in plaats van de organisaties die daadwerkelijk de zelfregie van mensen realiseren. En de kwaliteit van de ondersteuning wordt nauwelijks beter. Cliënten klagen over lange wachtlijsten en betuttelende bejegening, de kwaliteit van Veilig Thuis schiet vaak te kort, er is onvoldoende afstemming tussen de verschillende hulpverleners, vooral gezinnen met complexe problemen krijgen onvoldoende ondersteuning. Ook komen er door fusies grootschalige regionale zorgaanbieders tot stand waarin de menselijke maat dreigt te verdwijnen en waardoor burgers nauwelijks keuzealternatieven hebben.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan