Adviesraad Sociaal Domein Asten

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Asten.

Wij zijn de Adviesraad Sociaal Domein Asten en wij zijn er voor u en de gemeente Asten om samen het Sociaal Domein Asten te versterken.
Bij ieder advies kijken we door de ogen van u, de Astense burger. We baseren ons op de signalen, vragen, ideeën, problemen, informatie, ervaringen en tips van u.

Wij verzamelen uw reacties en inzichten om op grond daarvan het College te adviseren over nieuw beleid of aanpassingen van bestaand beleid.
Het gaat om beleid op het gebied van: 

  • Werk, inkomen en arbeidsmarkt
  • Wonen, welzijn en maatschappelijke zorg
  • Jeugdhulp
  • Gezondheidsbeleid
  • Passend onderwijs
  • Vrijwilligerswerk

 

Geef signalen door, informeer ons over bovenstaande onderwerpen.
Met uw reacties over dit gemeentelijk beleid gaan wij aan de slag.
We kunnen geen individuele belangen behartigen, maar we kunnen wel op basis van meerdere signalen het College van B&W adviseren.
Voor individuele vragen kunt u terecht bij het Sociaal Team Asten. 

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders.
We handelen zelfstandig en onafhankelijk.

We willen er met onze adviezen aan bijdragen dat de burgers in Asten zo goed als mogelijk gehoord worden en mee kunnen doen.