Adviesraad Sociaal Domein Asten

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Asten.

Wij zijn de Adviesraad Sociaal Domein Asten en wij zijn er voor u en de gemeente Asten om samen het Sociaal Domein Asten te versterken.
Bij ieder advies kijken we door de ogen van u, de Astense burger. We baseren ons op de signalen, vragen, ideeën, problemen, informatie, ervaringen en tips van u.

Wij verzamelen uw reacties en inzichten om op grond daarvan het College te adviseren over nieuw beleid of aanpassingen van bestaand beleid.
Het gaat om beleid op het gebied van: 

 • Werk, inkomen en arbeidsmarkt
 • Wonen, welzijn en maatschappelijke zorg
 • Jeugdhulp
 • Gezondheidsbeleid
 • Passend onderwijs
 • Vrijwilligerswerk

 

Geef signalen door, informeer ons over bovenstaande onderwerpen.
Met uw reacties over dit gemeentelijk beleid gaan wij aan de slag.
We kunnen geen individuele belangen behartigen, maar we kunnen wel op basis van meerdere signalen het College van B&W adviseren.
Voor individuele vragen kunt u terecht bij het Sociaal Team Asten. 

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders.
We handelen zelfstandig en onafhankelijk.

We willen er met onze adviezen aan bijdragen dat de burgers in Asten zo goed als mogelijk gehoord worden en mee kunnen doen.

De Adviesraad Sociaal Domein Asten, 

voor jou nog steeds de grote onbekende? 

Ben jij of ken jij iemand die: 

 • Het gevoel heeft dat je altijd aan het eind van de maand veel geld tekort komt? 
 • Weleens geen geld heeft voor een cadeautje als jouw kind naar een feestje gaat?
 • De rekening van gas en elektra niet meer kan betalen?
 • Niets meer snapt van het doolhof van wetten en regels in de gemeente?
 • Verdwaald is in het uitkeringscircus en er niet meer uitkomt?
 • Wel wil werken, maar zoveel hobbels tegenkomt dat het niet meer lukt?
 • Gebruik maakt van de voedselbank, omdat je anders te weinig eten hebt voor jouw gezin?

Herken je dit en ben je iemand die als lid van onze Adviesraad wil meedenken over waar verbeteringen mogelijk zijn in het sociaal beleid van de gemeente Asten?

Dan zoeken wij jou!

Wij, de leden van Adviesraad Sociaal Domein Asten, hebben jouw hulp en ervaring nodig om samen met jou te kijken of de regels en afspraken van de Astense Gemeente voldoende zijn afgestemd op de behoeften van iemand zoals jij of van iemand die jij kent.

Wij zoeken nieuwe leden, mensen van jong tot oud, die ervaring hebben op een of meerdere onderdelen van het sociaal domein, zoals onderwijs, jeugdhulpverlening, ouderenzorg, de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), etc. 

Voel jij je aangesproken, lijkt jou dat leuk? 

Neem dan contact met ons op via info@adviesraadsociaaldomeinasten.nl. Dan zorgen we voor een persoonlijk gesprek met iemand van de Adviesraad. Schroom niet, wij gaan heel zorgvuldig met jou om. 

We hopen je snel te ontmoeten!