Werk, inkomen en arbeidsmarkt

Gemeenten zetten zich in voor een inclusieve samenleving. Ze staan onder andere voor de maatschappelijke opgave om de participatie van inwoners te bevorderen, bij voorkeur door werk, maar ook door een andere zinvolle vorm van dagbesteding of activering. Bestaanszekerheid is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Eigen inkomsten en zelfredzaamheid
Bijzondere bijstand, minimaregeling
Scholing, arbeidsmarkt, sociale activering
Schuldhulpverlening

Schulden, en dan?

Mensen in armoede die willen werken aan het verbeteren van hun situatie en mensen met schulden die willen werken aan een oplossing ondervinden vaak veel belemmeringen. Deze belemmeringen zijn een belangrijke oorzaak voor het gevoel van uitzichtloosheid. Voor een deel liggen deze belemmeringen in de eigen perceptie, maar een groot deel van de belemmering zijn opgeworpen door de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van brieven aan laagtalige mensen. Of de verplichting om schulden af te lossen terwijl er beslag op inkomen ligt. Gemeenten en hulpverleningsorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren door deze belemmeringen in kaart te brengen en te zoeken naar oplossingen voor de mensen die ermee te maken hebben. Dit kan door met mensen in gesprek te gaan over de problemen en belemmeringen die zij ondervinden. Er gaat nu veel aandacht uit naar gedrag en motivatie van mensen terwijl de belemmeringen waarmee zij te maken krijgen gewoon blijven bestaan. Een oplossing moet echt van twee kanten komen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan