Wie zijn wij.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Asten zijn positief kritisch ingesteld, signaleren knel- en aandachtspunten en denken mee over beleid en verbeterpunten.

Wij zijn vrijwilligers, we vertegenwoordigen geen organisatie.

Wij zijn onafhankelijk en adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd, op persoonlijke titel en zonder ruggespraak.

Wij hebben affiniteit met en kennis van de verschillende beleidsvelden en voelen ons betrokken bij wat er binnen het Sociaal Domein in Asten gebeurt. 

We wonen in Asten of zijn nauw bij Asten betrokken.

 

We stellen ons graag aan u voor:

De onderstaande leden van de Adviesraad zijn benoemd door het college van B&W.

Betsie van Mierlo

Jeff Hol

Gerard van Bussel (advies op specifieke onderwerpen)

Koene Scheepstra

Marjan van Kemenade - v.d.Ven (voorzitter)

Cara Leenen

Wilfred Giebelen

Nisrin Khitto (advies op specifieke onderwerpen)

 

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad. Zie de oproep die wij plaatsten in het Peelbelang van 20 januari 2022.