Wie zijn wij.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Asten zijn positief kritisch ingesteld, signaleren knel- en aandachtspunten en denken mee over beleid en verbeterpunten.

Wij zijn vrijwilligers, we vertegenwoordigen geen organisatie.

Wij zijn onafhankelijk en adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd, op persoonlijke titel en zonder ruggespraak.

Wij hebben affiniteit met en kennis van de verschillende beleidsvelden en voelen ons betrokken bij wat er binnen het Sociaal Domein in Asten gebeurt. 

We wonen in Asten of zijn nauw bij Asten betrokken.

 

We stellen ons graag aan u voor:

De onderstaande leden van de Adviesraad zijn benoemd door het college van B&W.

 

Betsie van Mierlo

Jeff Hol

Gerard van Bussel

Gonnie van Bussel

Koene Scheepstra

Marjan van Kemenade - v.d.Ven

Tiny Leenders - v.d.Beuken

Cara Leenen

Tim van Helmond