Wat kunnen wij voor u doen

Heeft u een vraag, of heeft u suggesties voor verbeteringen op een van de onderstaande themas van het Sociaal Domein in Asten, laat het ons dan weten.

  • Werk, inkomen en arbeidsmarkt
  • Welzijn en maatschappelijke zorg
  • Jeugdhulp
  • Gezondheidsbeleid
  • Passend onderwijs
  • Vrijwilligerswerk

De adviesraad neemt uw reacties serieus. U krijgt een bevestiging van ontvangst op uw reactie.

De adviesraad bespreekt uw reactie en kijkt naar mogelijkheden. De adviesraad beziet of er een advies uitgebracht kan worden naar het College van B&W.

U wordt op de hoogte gebracht van het proces.

  

Uw reacties zijn van belang, praat met mensen om u heen en reageer!
Vul het contactformulier in of mail ons en wij reageren terug en houden u op de hoogte.