13 maart 2021

Mantelzorg, we krijgen er allemaal mee te maken!

Je bent het, je wordt het of je zult er eentje nodig hebben: mantelzorg. Vroeg of laat krijgen wij er allemaal mee te maken. 4,4 miljoen landgenoten helpen een hulpbehoevende naaste. Een groot deel van hen is overbelast. Want hoe combineer je een drukke baan en een gezin met de zorg voor een ander? Wat mag de overheid wel en niet van ons verwachten? Wat mogen wij van de overheid verwachten? Hoe kan het beter?

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

De rol van mantelzorgers wordt in de toekomst steeds belangrijker. Door de vergrijzing neemt het aantal zorgvragers toe en het personeelstekort stijgt. De samenleving zal vragen om langer en meer voor elkaar te gaan zorgen. Terwijl de vraag naar mantelzorgers de komende jaren stijgt, neemt het aantal beschikbare mantelzorgers juist af. Kortom: de druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Om deze druk te verlichten is het van belang dat de omgeving van een cliënt in een vroeg stadium betrokken is. Dus hoe zorg je ervoor dat de vraag naar zorg wordt uitgesteld met behulp van de sociale omgeving, de wijk en de gemeente? En als er zorg nodig is, voer dan het gesprek over wie welke taken op zich neemt en wat de verwachtingen zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan