Jaarverslag 2020

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Asten in oprichting  2020.

Hierbij het jaarverslag van ons eerste jaar 2020, waarbij we enkel voorbereidend werk hebben uitgevoerd. 

 • Aansluiten bij Koepelorganisatie.
  Nederlandse Adviesraden kunnen zich aansluiten bij deze Koepelorganisatie,
  ontvangen info over Sociaal Domein breed, mogelijkheid tot cursussen, discussie groepen, landelijke overleggen.
 • Vertegenwoordiger benoemd voor Regionale Cliëntenraad door de adviesraad.
  Adviesraden Peelgemeente hebben samen overleg op algemeen beleidsniveau.
 • Inlezen in materie.
 • Volgen van informatie Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
 • Kennismaking met Wethouder Janine Spoor en Sanny Vullers teamleidster Sociaal Domein. 
 • Trainingsbijeenkomst 21-02-2020.
  Om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren hebben we een cursus gevolgd
 • Contacten met ONIS over Mantelzorg
  We wilde ons laten informeren waarom de gemeente Asten de subsidie voor Mantelzorg bij ONIS was gestopt.
 • Informatie SENZER lezen en bespreken.
  Wat is SENZER ? Een werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond/de Peel die de Participatiewet voor zeven gemeente uitvoert, verzorgen de inkomensondersteuning voor bijstand cliënten, zorgen voor zinvolle maatschappelijke participatie, verbinding tussen werkgevers en werkzoekende.
 • Vroeg signalering.
 • Mantelzorgcompliment.
  Geregistreerde mantelzorgers krijgen jaarlijks een verrassing.
 • Bijwonen ontwikkelingstafel.
  Het team Sociaal Domein organiseert bijeenkomsten voor alle professionals betrokkene en bespreken en behandelen onderwerpen en onderzoeken, waarbij iedereen actief kan meedenken.
 • Harmonisatie Bijzondere bijstand.
  Aanpassingen besproken.
 • Gebeurtenissen in Coronatijd.
  Volgen van activiteiten, veranderingen.
 • Enquête Koepelorganisatie.
  Deze landelijke enquête ingevuld.
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Asten 2021.
  Besproken en tips gegeven.
 • Jaarplanning Sociaal Domein Asten.
  Bespreken en tips gegeven. 
 • Alcohol en drugsbeleid.
  We zijn geïnformeerd naar stand van zaken en toekomst visie, tips gegeven.
 • Voorlichtingscampagne CAV.
  Geïnformeerd over beleid Inkomens of betalingsproblemen.
 • Ontwikkelen van onze website: Adviesraadsociaaldomeinasten.nl
 • Beleidsplan 2021
  Planning
 • Normalisering.
  In het kader van de toekomst zullen we met z´n allen moeten veranderen in aanpak,
  de eerste gesprekken hebben we hierover gevoerd, wordt verder ontwikkeld door verschillen de invalshoeken.
 • Participatiewet.
  Inlezen in de Participatiewet, geven van tips en adviezen.
 • Verkeersveiligheid.
 • Respijtzorg.
  Moeten mantelzorgers ook niet ondersteund worden?
 • Verdienen aan Jeugdzorg.
  Veel geld gaat naar kleine zorgaanbieders, zij maken winst, Hoe zit dat? Mag dat? 
 • Afscheid voormalig bestuur.
 • Schuldhulpverlening.
  Adviezen gegeven.
 • Beleidsregel bijzondere bijstand.
  Adviezen gegeven.
 • Beleidsregel WMO.
  Adviezen gegeven.
 • Benoeming Adviesraad Sociaal Domein Asten.